Avocatul Vladimir Naciu


Educație

 

Licențiat al Facultății de Drept din cadrul Universității din București (promoția 2009)

Absolvent al cursurilor de master „Drept privat aprofundat” (aceeași facultate, promoția 2010)

Experiență

În luna martie a anului 2010, Vladimir Naciu și-a început, din postura de consilier juridic, cariera, în luna noiembrie a aceluiași an susținând și promovând examenul de admitere în Baroul București.

În luna octombrie a anului 2012, s-a înscris la cursurile Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, în prezent fiind avocat definitiv în cadrul Baroului București.

Din 2010 și până în prezent, Vladimir Naciu
a oferit consultanță juridică, precum și asistență și reprezentare persoanelor fizice și juridice în raporturi (litigioase sau nu) de:

  • Drept Civil,
  • Drept Penal,
  • Drept Comercial (și Societar),
  • Drept Administrativ,
  • Dreptul Muncii,
  • Dreptul Proprietății Intelectuale,
  • Drept Bancar,
  • Drept Fiscal ș.a.m.d.;

a elaborat strategii procesuale şi a întocmit cererile impuse de poziţia procesuală a persoanelor reprezentate şi de momentul procesual în care acestea se aflau (în cadrul cauzelor între profesioniști și/sau neprofesioniști, în cadrul dosarelor de insolvență, litigiilor de muncă, de drept administrativ etc.);

a asistat și reprezentat persoane fizice și juridice în cadrul proceselor penale (în toate fazele acestora) și în cadrul procedurii medierii;

a înfiinţat societăți comerciale (inclusiv cu asociați și/sau administratori cetățeni străini) și ONG-uri;

a intermediat relația persoanelor reprezentate cu instituții precum oficiile de cadastru și publicitate imobiliară ale fiecărui sector al Municipiului București, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Colegiul Medicilor Dentiști din București, primăriile fiecărui sector al Municipiului București, Ministerul Justiției, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Inspectoratul de Stat în Construcții, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti ș.a.m.d.;

a contribuit decisiv la salvgardarea unei mari societăți comerciale, aflate în pericolul de a fi „distrusă” de un gigant ce activează pe aceeași piață;

a întocmit şi revizuit, în funcție de interesele persoanelor reprezentate, numeroase tipuri de contracte, preponderent de business.

Avocatul Vladimir Naciu vorbește fluent limbile engleză și franceză.