Insolvența NOVENSYS și consecințele pentru salariați

Transmitem acest mesaj către foștii și actualii angajați ai NOVENSYS CORPORATION SRL, societate aflată în insolvență.

La momentul actual, societatea se află în perioada de observație, la finele căreia, în funcție de anumiți indicatori, se va lua fie decizia reorganizării activității (în scopul salvgardării societății), fie decizia intrării în faliment (având consecință lichidarea patrimoniului). Prima şedinţă a adunării generale a creditorilor urmează să aibă loc în data de 05.03.2014, iar următorul termen de judecată – în data de 06.04.2015.

În privința acestui proces, vă informăm că o parte din foștii Dumneavoastră colegi au apelat deja la serviciile Cabinetului nostru, iar ceea ce noi vă recomandăm este să nu rămâneți în pasivitate și să participați la această procedură. La masa credală, Dumneavoastră faceți parte dintr-o categorie privilegiată de creditori nu doar pentru că veți fi printre primii care își vor vedea creanțele îndestulate, dar și pentru că există mai puțin cunoscutul Fond de garantare pentru plata creanțelor salariale, din care fiecărui angajat i se va plăti o sumă de până la aproximativ 7.000 de lei (suma nu este exactă, vom reveni cu un update la momentul când Institutul Național de Statistică va furniza „cifrele” de care avem nevoie).

Serviciile concrete pe care le vom presta pentru Dumneavoastră în cadrul acestui proces sunt următoarele:

  • asigurarea că figurați cu întreaga Dumneavoastră creanță în tabelul preliminar de creanțe,
  • formularea de contestații în cazul în care nu figurați cu întreaga Dumneavoastră creanță în tabelul preliminar de creanțe,
  • asistarea și/sau reprezentarea intereselor Dumneavoastră la ședințele adunării creditorilor și în toate raporturile cu ceilalți participanți la proces,
  • formularea de adrese/solicitări/notificări către administratorul judiciar și special și, eventual, către lichidatorul judiciar al debitorului în favoarea soluționării cauzei Dumneavoastră,
  • formularea de adrese/solicitări/notificări și/sau, eventual, contestații către alte entități angrenate sau care pot fi angrenate în acest proces (cu titlu de exemplu: efectuarea de demersuri pentru ca suma de mai sus să fie „accesată”, nu să rămână doar o garanție ipotetică, precum în foarte multe situații din trecut),
  • redactarea oricăror alte acte necesare soluționării favorabile a cauzei Dumneavoastră,
  • informarea permanentă în ceea ce privește stadiul cauzei Dumneavoastră, prin transmiterea de rapoarte periodice.

Mai multe informații vă putem oferi după contactarea noastră printr-una din modalitățile prevăzute pe pagina de CONTACT.