Search by tag: administrator

Insolvența NOVENSYS și consecințele pentru salariați

Transmitem acest mesaj către foștii și actualii angajați ai NOVENSYS CORPORATION SRL, societate aflată în insolvență. La momentul actual, societatea se află în perioada de observație, la finele căreia, în funcție de anumiți indicatori, se va lua fie decizia reorganizării activității (în scopul salvgardării societății), fie decizia intrării în faliment (având consecință lichidarea patrimoniului). Prima şedinţă a adunării generale […]